German Desk

przygotowywanie projektów umów oraz opinii prawnych w języku niemieckim

prowadzenie negocjacji oraz korespondencji w języku niemieckim

prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych na terenie Niemiec i Austrii.