Sprawy Cywilno gospodarcze

reprezentacja podczas
negocjacji ugodowych,
jak i w sporach sądowych;

dochodzenie roszczeń
z tytułu niezapłaconych faktur, niewłaściwego wykonania umowy;

dochodzenie odszkodowania,
zadośćuczynienia przeciwko Skarbowymi Państwa i innym podmiotom;