Sprawy administracyjne

reprezentacja przed organami administracyjnymi, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

reprezentacja w sprawach dotyczących nieruchomości

reprezentacja w sprawach dotyczących prawa hazardowego