Sprawy Karne

reprezentacja jako obrońca / pełnomocnik w sprawach dotyczących przestępstw pospolitych

reprezentacja jako obrońca / pełnomocnik w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych

reprezentacja jako obrońca / pełnomocnik w sprawach karno-skarbowych