Sprawy rodzinne

sprawy o rozwód, separację

sprawy o rozdzielność majątkową i podział majątku

sprawy o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

sprawy o alimenty, ustalenie kontaktów, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

ustanowienie opiekuna prawnego i rodziny zastępczej